Українська Асоціація виробників функціонального та здорового харчування – профільне об’єднання українських виробників функціонального харчування, а також підприємств та самоврегульованих організацій, безпосередньо пов’язаних із сегментом функціональних продуктів харчування.

Умови вступу в УАФХ

Неофіційно: для чого мені потрібна Асоціація?

Контакты

Члени Асоціації – компанії та бренди, які працюють в галузі функціонального харчування, незалежно від напрямку та формату діяльності (виробництво, дистрибуція, рітейл, послуги, громадські та професійні об’єднання), які підписали з Асоціацією Меморандум про членство та дотримуються Статута та правил Асоціації.

Актуальність

У розвинутих Європейських країнах середньостатистичний громадянин може розраховувати, що він проживе 80-82 роки. В Україні очікувана тривалість життя складає 67,6 років.

Споживання нездорової та неповноцінної їжі є однією з причин скорочення загального терміну життя з причин розвитку хронічних захворювань. Тому формування культури здорового харчування та дотримання сбалансованої дієти протягом всього життя є нагальною для нашої країни.

На сьогодні існує цілком суттєве підтвердження того, що особливості харчування мають прямий вплив на стан здоров’я. Існує достатньо велика кількість серйозних клінічних досліджень, що доказують важливість дотримання дієти для збереження та укріплення здоров’я. Особливе значення дотримання дієти набуває тоді, коли людина вже зіткнулась з хворобою. В такому випадку дієта стає вже не корисною рекомендацією, а важливою умовою збереження життя.

Але що таке «здорова дієта?» Багато клініцистів не в змозі відповісти на це загальне питання і це дуже прикро, бо існує достатня кількість твердих доказів з надійних джерел, які дозволяють використовувати прості, але примушливі рекомендації щодо дієти.

Під дієту мається на увазі дотримання принципів здорового харчування, що в включає в себе споживання здорових продуктів, а при особливих потребах – функціональних продуктів. Існує декілька научних стратегій здорового харчування, але всі вони мають спільні рекомендації:

 • Споживання ненасичених жирів, цільних зернових культур, повноцінних протеїнових «пакетів», фруктів та овочів;
 • Обмеження споживання транс і насичених жирів, високоочищених зерен, доданого цукру, солі;
 • Додатково можуть бути рекомендовані фолати, йод, вітаміни як додаток для збагачення харчових продуктів.

Президент Ассоціаціі, що займає керівну посаду в ЦГЗ Міністерства охорони здоров’я України, як ніхто інший розуміє гостроту цієї проблеми, з одного боку, а з іншого – на власному досвіді знає про складності та перепони, з якими стикаються виробники здорового та функціонального харчування.

На сьогодні МОЗ України ставить як одну з приорітетних задач формування культури здорового способу життя (і здорового харчування) в Україні.

Об’єднавши зусилля всіх учасників ринку здорового та функціонального харчування і отримавши підтримку з боку галузевих установ сьогодні дійсно можна зрушити глибу проблем з місця і отримати відчутні результати в досягнені мети.

Яку мету ставить Ассоціація?

Об’єднання зусиль підприємств галузі функціонального та здорового харчування для  становлення та розвитку цивілізованого ринку функціонального та здорового харчування в Україні

Які цілі ставить Ассоціація?

´Сприяти формуванню та розвитку керованого ринку здорового та функціонального харчування

´Сприяти розвитку бізнеса компаній-членів Ассоціації

´Забезпечити обґрунтовану наукову базу, сприяти навчанню та інформаційно-освітній підтримці компаній-членів Ассоціації

Сприяння бізнесу членів Ассоціації

 • Здійснення захисту інтересів членів Асоціації в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • Запровадження необхідні зміни до регуляторних стосунків (в тому числі, законодавчі ініциативи);
 • Організація юридичного та громадсько-політичного захисту своїх членів у стосунках з державними контролюючими та правоохоронними органами;
 • Створення та розвиток розвивати в якості професійного інформаційного джерела порталу Асоціації для просування інтересів членів Ассоціації, інформування широкого кола про переваги продуктів/послуг компаній – членів Ассоціації, формування серед широкого загала розуміння принципів здорового харчування та необхідності споживання функціональних та здорових продуктів.
 • Поширення інформаційнихї та освітніх матеріалів серед споживачів (насамперед, чутливі/вразливі групи), підвищення обізнаності споживачів;
 • Сегментація ринку та кероване спрямування промокампанії на ЦА;
 • Створення та наповнення бази даних та інформаційних систем, які сприяють ефективній роботі членів Асоціації.
 • Розвивати міжнародне співробітництво з комерційними та некомерційними організаціями для успішного розвитку членів Асоціації,
 • Залучення новітніх напрацювань та галузевого досвіду іноземних гравців сегменту функціонального харчування;
 • Надання членам Асоціації всіх складових юридичної, рекламної, маркетингової та іншої підтримки з допомогою компаній-партнерів Асоціації;

Сприяння розвитку сегмента здорового та функціонального харчування

 • Сприяти підвищенню ефективності функціонування галузі шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології, інших стандартів та нормативних актів;
 • Зробити можливим всередині організації контроль ефективності стандартів та моніторингу сировини та кінцевої продукції, в тому числі, лабораторного контролю, шляхом добровільного моніторингу членів спільноти;
 • Інкорпорована участь членів спільноти в міжнародних виставках та маркетплейсах із зростанням впізнаваності та селекцією іноземних дистрибуторів для активного експорту кінцевої продукції;
 • Залучення рітейлу до проектів, спрямованих на розвиток галузі:

Ø рітейл стає учасником досліджень (шляхом участі в діяльності УАФХ), спрямованих на кінцевого споживача (див. дослідницьке портфоліо) та використовує результати досліджень для управління поведінковими моделями та корзиною споживання своїх покупців;

Ø рітейл бере участь в інформаційній кампанії, яка поширює знання про функціональне та здорове харчування, таким шляхом, будує ЦА відданих споживачів ЗОЖ (це багатомільйонний  тренд);

Ø рітейл приєднується до головної мети діяльності УАФХ – підвищення здоров’я нації та підвищення рівня якості життя завдяки надання можливості свідомого інформованого вибору здорових та безпечних продуктів харчування.

Наукова та освітня діяльність

 • Формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Спілки та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід; організовувати юридичний та громадсько-політичний захисту своїх членів у стосунках з державними контролюючими та правоохоронними органами;
 • Організувати статистичну та аналітичну обробку інформації, проводити маркетингові дослідження, надавати їх результати членам Асоціації в вигляді звітов та професійних галузевих рекомендацій;
 • Проводити відкриті та закриті заходи з топ-менеджментом компаній (Рада Асоціації) для пошуку найкращих рішень з метою сприяння розвитку цивілізованого ринку функціонального харчування в Україні;

Впроваждення дослідницьких проектів:

Ø мінерально-вітамінний склад харчових продуктів, обгрунтування споживання для різних груп споживачів;

Ø фізіологічна калорійність продуктів та інгредієнтів, порівняння з фізичною;

Ø спортивне харчування, для активного способу життя та занять фізкультурою для різних категорій споживачів;

Ø геронтологічне харчування, обгрунтування використання здорових та функціональних харчових продуктів в раціоні споживачів похилого віку (принаймні, два формата:для споживачів із достатком, та з обмеженим бюджетом).

Ø проведення експертних заходів в галузі здорового та функціонального харчування – семінари, навчання персоналу, організація опитувань;

Ø створення контенту по раціональному та здоровому харчуванню та використання його для маркетингових задач або в рамках КСО;