Для беременных

Рекомендации

Лишний вес у матери — причина мертворождений и ранней гибели детей

Лишний вес и ожирение у матери является фактором риска гибели детей и мертворождений. У матерей, страдающих ожирением, процент мертворождений и смерти детей в раннем возрасте...
ДиабеткаНовости

Що повинні знати вагітні: Гестаційний цукровий діабет

Гестаційний цукровий діабет — порушення толерантності до вуглеводів різного ступеню важкості з первинним виявленням під час вагітності. Згідно останніх даних гестаційний діабет виникає у 3-5% всіх...
ДиабеткаНовости

Пологи у хворих на цукровий діабет

Питання  про  оптимальний  термін  розродження необхідно вирішувати в кожному випадку індивідуально. Оскільки при цукровому діабеті відмічається   запізніле   дозрівання   функціональних систем плода, то оптимальними є пологи...
ДиабеткаНовости

Вагітність у хворих на цукровий діабет

Ведення вагітності у хворих на цукровий діабет здійснюється в умовах амбулаторного та стаціонарного спостереження. Вагітні з цукровим діабетом повинні бути госпіталізовані в стаціонар під час вагітності...
ДиабеткаНовости

Особливості розвитку плода та новонародженого при цукровому діабеті у матері

Цукровий діабет жінки негативно  впливає на розвиток плоду, особливо в жінок з лабільним перебігом захворювання при частих епізодах гіпоглікемії  та  кетоацидозу. Нерідко  формуються  два симптомокомплекси...
ДиабеткаНовости

Особливості перебігу цукрового діабету під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді

В першій половині вагітності часто спостерігаються епізоди гіпоглікемії, які пов'язані зі зменшенням необхідності в інсуліні під впливом хоріонічного гонадотропіну, рівень секреції якого досягає максимальних величин...
ДиабеткаНовости

Вагітність та цукровий діабет

Цукровий діабет — найбільш значуща не акушерська патологія. Це означає, що жодне інше хронічне захворювання не має настільки частого та вираженого негативного впливу на перебіг...
ДиабеткаНовости

Беременность и ваше здоровье: осторожно с лишним весом!

Наличие ожирения повышает риск патологическо­го течения беременности, родов, послеродового периода и увеличивает частоту рождения детей с различными нарушениями. Еще в 1938 г. Е. Вгиске и...